Utbildningsnivå och medellöner i Sverige

Statistik är alltid intressant. SCB, alltså statistiska centralbyrån redovisar en hel olika siffror inom en massa saker. En undersökning de har gjort, är hur det ser ut med utbildningsnivån i Sverige. Sedan 2000 så har antalet högutbildade ökat rätt så stadigt. Idag är det 29 % som läst vidare efter gymnasiet.  Det i tre år eller mer. Det är en ökning med 16 % sedan 2000. Andelen lågutbildade är 11 procent, i den gruppen ingår de som inte har utbildat sig vidare efter grundskola. Det är en minskning jämfört med år 2000, då var andelen 21 procent. Resterande 42 procent har gått gymnasieskolan, men sedan inte läst vidare.

Medellöner 

En annan undersökning SCB har gjort är att kika på medellönen i Sverige. Detta är då för alla yrken. Det säger sig självt att det är högre snitt om man bara kollat på chefer. Skillnaderna i medellönerna, det vill säga genomsnittslönerna, för olika yrken på arbetsmarknaden är stora. Högre chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medellönen.

Meddellönen i Sverige, 2020 var 36 100 kr. För kvinnor var summan 34 200 och män 37 900. 

Om man ser till maskinoperatörer, som till exempel sådana som jobbar på en mekanisk verkstad,som axido.se, så beror det på vad exakt man är utbildad för och om man är man eller kvinna. Men lönerna ligger på mellan 24 900 som lägst och 34 800 som högst. 

18 Apr 2022

 

Politik som berör oss

Kommunpolitik intresserar många för det är trots allt mest i vår egen kommun som vi rör oss och det som bestäms där är det som berör oss. De kommunala politikerna röstas fram i kommunalvalet och i många kommuner ser uppsättningen mycket annorlunda ut från hur det ser ut på statlig nivå. Vissa kommuner har tydligt högerdriven politik medan andra har tydligt vänstervriden och det påverkar såklart samhället på många sätt.

Politik på lokal nivå

På den här bloggen talar vi politik, i första hand kommunal politik, men utan någon specifik vinkel. Vi talar om vad som är bra och vad som är dåligt för stora och små samhällen, samt vad som kan väntas i framtiden. Vi diskuterar skola, omsorg, rättsväsende och invandring - alla heta ämnen inom politiken i dag. Vilka frågor enar oss? Och vilka frågor splittrar oss? Finns det en gyllene medelväg?