Olika svetsar

För att kunna svetsa, så gäller det att ha en bra svets. Olika svetsar används för olika saker. När det gäller MIG svetsar så står MIG för Metal inert gas. MIG svetsning  är en undertyp av gasmetallbågsvetsning (GMAW). I denna svetsprocess sammanfogas basmaterialen genom en svetsström. Tillsatsmetall matas ständigt genom svetspistolen. När ljusbågen smälter elektrodtråden smälts den sedan samman med basmetallerna i svetsbadet. Samtidigt färdas skyddsgasen längs svetspistolen för att hålla svetsen fri från atmosfärisk förorening.

Denna process började vinna global popularitet mellan slutet av 1940-talet och början av 1950-talet som ett verktyg för att svetsa aluminium och andra vanliga metaller.

Snabbspola fram några decennier och MIG-svetsning har blivit en av de mest attraktiva svetsteknikerna tack vare dess oöverträffade hastighet samtidigt som den erbjuder konsistens och kvalitet. Med tanke på dess enkla och okomplicerade process är MIG-svetsning en utmärkt utgångspunkt för svetsare som sedan kan övergå till andra mer komplexa svetstekniker.

MMA/Pinnsvets

Manuell metallbågsvetsning (MMA eller MMAW), även känd som skärmad metallbågsvetsning (SMAW), fluxskärmad bågsvetsning eller pinnvetsning, är en process där bågen slås mellan en elektrodflödesbelagd metallstav och arbetsstycket. Både staven och ytan på arbetsstycket smälter för att skapa en svets. Du kan köpa MMA/pinnsvets på Verkstad-Experten.

TIG-svets

TIG står för tungsten inert gas och kallas tekniskt för gas wolfram arc welding (GTAW). Processen använder en icke förbrukningsbar volframelektrod som levererar strömmen till svetsbågen. En inert gas, vanligtvis argon, skyddar och kyler volfram- och svetspölen. TIG-svetsning liknar oxy-acetylensvetsning genom att man använder ett tillsatsmaterial för uppbyggnad eller förstärkning.

1 Mar 2023

 

Politik som berör oss

Kommunpolitik intresserar många för det är trots allt mest i vår egen kommun som vi rör oss och det som bestäms där är det som berör oss. De kommunala politikerna röstas fram i kommunalvalet och i många kommuner ser uppsättningen mycket annorlunda ut från hur det ser ut på statlig nivå. Vissa kommuner har tydligt högerdriven politik medan andra har tydligt vänstervriden och det påverkar såklart samhället på många sätt.

Politik på lokal nivå

På den här bloggen talar vi politik, i första hand kommunal politik, men utan någon specifik vinkel. Vi talar om vad som är bra och vad som är dåligt för stora och små samhällen, samt vad som kan väntas i framtiden. Vi diskuterar skola, omsorg, rättsväsende och invandring - alla heta ämnen inom politiken i dag. Vilka frågor enar oss? Och vilka frågor splittrar oss? Finns det en gyllene medelväg?