KOMMUNALT

BOPARTIET tror på en stark och självständig kommun, som samverkar och samarbetar med andra till fördel för kommunens innevånare. Den nuvarande politiska spelplan måste ständigt prövas och förnyas för att kommunmedborgaren på ett bättre sätt skall ges tillgång till en öppnare och mer tillgänglig positiv politisk attityd och vilja. Kraftfulla protester och andra uttryck från medborgarna skall respekteras och på ett gynnsamt sätt tillvaratas till nytta för kommunen. En tydlig och genomarbetat beslutsgång är en viktig del för det politiska förtroendet. 

» Läs mer

MILJÖ & BOENDE

BOPARTIETS miljöpolitik handlar om en genomtänkt samhällsplanering för hållbar utveckling. Stor hänsyn skall tas till våra unika sjö- och tjärnområden. Vi anser att tillgången till bostäder måste ökas. Vi stöder byggande av centralt placerade seniorboenden, gärna i form av borätter. Detta kommer att frigöra villor till försäljning åt inflyttande barnfamiljer. Vi vill att hela kommunen skall utvecklas. Satsningar skall undantagslöst ske i hela kommunen och inte endast begränsas till tätorten.

» Läs mer

SAMHÄLLSSERVICE, KOMMUNIKATIONER & NÄRINGSLIV

BOPARTIET anser att frågor runt kommunikationerna måste prioriteras. Vi vill att alla offentliga platser skall handikappsanpassas. Tillgängligheten och öppettiderna för de kommunala myndigheterna, som skall betjäna kommuninnevånarna skall öka. Variation och flexibilitet i den kommunala servicen skall vara ledstjärnor.

» Läs mer

ÄLDRESOMSORGEN

BOPARTIETS hjärtefråga är äldreomsorgen. Äldre människor i vår kommun ska bemötas med respekt och värdighet. De äldre ska även känna trygghet för att positivt kunna påverka sin egen livssituation. Stödet och servicen ska vara individuellt utredd och personligt utformad, för att äldre ska ges goda möjligheter till bibehållen fysisk och psykisk hälsa högt upp i ålder. Boendeformer ska enkelt konverteras med anpassat stödinnehåll i de bostäder som efterfrågas.

»Läs mer

UTBIDNING

Varje barn/elev är unik i sin personlighet och i sin förmåga. Med olika bakgrund och förutsättningar ges förskolan, skolan och gymnasiet många tillfällen att i lärandet skapa möjligheter för framgång och goda resultat hos barnen och eleverna. I arbetet kring att skapa dessa goda förutsättningar måste processen starta hos pedagogerna, vars administrativa börda måste minska eller på annat sätt underlättas. För att såväl rekrytera som behålla skickliga pedagoger och övrig personal i förskola, skola och gymnasium vill BOPARTIET satsa på god arbetsmiljö, kompetensutveckling och höjda löner.

» Läs mer