Välfärd, valfrihet och demokrati!

I Ludvika Kommun finns ett alternativ för Dig - Bopartiet!
Du får genom oss ett direkt inflytande i ett självständigt kommunalt parti, Ditt hemmalag! Bopartiet är ett lokalt parti, som helt kan inrikta sig på Ludvikas kommuninvånares angelägenheter och välfärd. Om Du anser att utveckling och framåtanda är viktigt i kommunpolitiken, då är Bopartiet det rätta partiet för Dig!
Vilket parti Du än stödjer i riksdags- och landstingsval, kan Du i kommunalvalet lägga Din röst på Bopartiet, och därigenom stödja arbetet för bra lösningar på Dina egna och kommunens mest angelägna frågor eller problem.

Bopartiet är ett lokalt parti som endast finns i Ludvika kommun.