MILJÖ & BOENDE


BOPARTIET vill att hela kommunen ska utvecklas. Satsningar ska undantagslöst ske i hela kommunen och inte endast begränsas till tätorten. Medborgarkontor ska utvecklas och därmed bidra till en högre kommunal servicenivå.

BOPARTIETS miljöpolitik handlar om genomtänkt samhällsplanering för hållbar utveckling. Stor hänsyn ska tas till våra unika sjö- och tjärnområden, vilka positivt gagnar vårt behov av såväl rent vatten som god och naturnära rekreation. För att ytterligare vårda vår miljö är det synnerligen viktigt att vi värnar vårt kulturarv. Exempel på detta är, en ny och mer intensifierad marknadsföring av våra lokala tillgångar och smultronställen såsom tex Grangärdebygden med sin speciella historia.

BOPARTIET anser att tillgången till bostäder måste ökas. Vi stöder byggande av centralt placerade seniorboenden, gärna i form av borätter. Detta kommer att frigöra villor till försäljning åt inflyttande barnfamiljer. Alla seniorer vill inte bo centralt i Ludvika varför vi vill utveckla alternativa boenden såsom i ytterområden.

BOPARTIET anser att kommunala byggnader ska ligga i framkant när det gäller att nyttja ny teknik som energikällor. Lämpliga byggnader/lokaler ska definieras och projektet ska beräknas. Om det visar sig vara ekonomiskt försvarbart så ska tekniken nyttjas för att förbättra miljön och bringa ner driftskostnader.

BOPARTIET ställer sig positiv till att nyttja vindkraften upp till den nivå som ÖP, översiktsplanen tillåter. Ludvika har fram till dagsläget tagit ett stort ansvar för att tillgodose regeringens mål när det gäller produktion av förnybar elenergi. Arbetet med översiktsplan har underlättat för att peka ut och reservera speciella områden inom kommunen för vindkraften.

BOPARTIET anser att Ludvika kommun ska förvärva Sollen och utveckla denna yta till ett riktigt fint rekreationsområde. Det finns oanade möjligheter till att utveckla ön som ligger mitt i Ludvika kommun och på synhåll från många bostadsområden. Det gäller både centrala områden i Ludvika såsom ytterområden Brittsand med flera.