Representanter i nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige: Ann-Christin Anderberg, ordinarie
Bengt Åkman och Rose-Marie Gylling, ersättare

Kommunstyrelsen: Karolina Gunnteg, ersättare

Kommunfullmäktiges valberedning: Rose-Marie Gylling, ersättare

Myndighetsnämnden Miljö o Bygg: Bengt Åkman, ordinarie

Samhällsbyggandsnämnden: Mattias Pettersson, ersättare

Västerbergslagens kulturskolenämnd: Barbro Kvist, ersättare

Vård- och omsorgsnämnden: Rose-Marie Gylling, ersättare

Ludvika Kommunfastigheter AB: Bengt Åkman, ordinarie

Stora Brunnsvik AB: Bengt Åkman, ordinarie

LudvikaHem AB: Leif Sköld, ersättare