Bopartiet bildades våren 1985 och ställde upp i kommunalvalet i Ludvika redan samma år. Bopartiets valprogram bestod i stort sett av endast två valfrågor:

1) Tillämpningen av gatukostnadslagen
2) Villaägarföreningen borde vara remissinstans i kommunen,i likhet med hyresgästföreningen. 


I valet fick Bopartiet till stor överraskning 4 mandat i kommunfullmäktige. Vid valet 1988 väntade sig de flesta att Bopartiet skulle gå tillbaka. Till allas förvåning fick Bopartiet 7 mandat, delvis med hjälp av en teknisk valsamverkan med Miljöpartiet.
1991 fick Bopartiet fyra mandat (teknisk valsamverkan med Kds).
1994 fick Bopartiet fyra mandat utan någon valsamverkan. Vårt valprogram innehöll då 25 valfrågor.
1998 fick Bopartiet också fyra mandat utan någon valsamverkan.
2002 fick Bopartiet tre mandat, samtidigt som antalet mandat totalt i kommunfullmäktige minskades från 51 till 45.
I valet 2006 behöll vi våra tre mandat.
I valet 2010 erhöll vi två mandat.
Fr o m 2014 innehar vi ett mandat.